web counter
 • указател | фън | уеб
  логин: (анонимен) | стани член
Rounded Rectangle:

Пловдив - Древен и вечен

Герб на град Пловдив

Добре дошли в сайта, посветен на Пловдив!!!

Град Пловдив е център на Пловдивска област. Разположен е на 42°9' северна ширина и 24°45' източна дължина. Надморската му височина е 160 метра.Градът се простира на територия 53 кв. км. и е разположен в централната част на Горнотракийската низина. През него преминава най-пълноводната река в Южна България - Марица. По този начин градът естествено се разделя на две части. На север от Марица е разположен единствено район „Северен“, известен още с турското си наименование Кършиака, а на юг се намира същинската част на града, включваща останалите пет района.

Пловдивското поле е представлява алувиална низина, формирана от река Марица и нейните притоци. От северозапад се издигат възвишенията на Същинска и Сърнена Средна гора, на изток са Чирпанските възвишения. От юг, полето е оградено от склона на Родопа планина, който е стръмен и висок – около 1300 м н.в., прорязан от тесните долини на реките Въча, Стара река, Яденица, Чепинска и др. В града са разположени шест сиенитни хълма, наричани още тепета. До началото на ХХ век те са седем, но едно от тях е разрушено. Традиционните имена на тепетата са: Джендем тепе, Бунарджик, Сахат тепе, Небет тепе, Джамбаз тепе и Таксим тепе. Последните три възвишения образуват Трихълмието в централната част на Пловдив.

Климатът е Преходно-континентален, типичен за южната част на Европа. Средната годишна температура е 12,0°С. Средната максимална температура през юли е 30.3°С, а абсолютният максимум през същия месец е измерен през 2007 год. +43,0°С. Средната годишна минимална температура е 6.5°С, а абсолютният минимум е минус 31,5°С в състояние на температурна инверсия.Средната годишна относителна влажност на въздуха е 73%, като най-висока е през декември – 86%, а най-ниска през месеците юли и август – 62%. Средната годишна сума на валежите е 540 мм, с максимум през февруари – 333 мм и минимум през август – 31 .